Voorschool Sam Sam

Voor een optimale voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf  2½ jaar geplaatst worden op de voorschool van Sam Sam van Stichting Jeugdwerk.  Als de kinderen 4 jaar worden stromen zij door naar de Van Ostadeschool.

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar en hebben gezamenlijke studiedagen om met elkaar te werken aan de kwaliteit van het onderwijs aan de peuters en kleuters. De IB-ers van de voorschool en de vroegschool hebben regelmatig overleg om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken.  Als een kind naar groep 1 gaat is er een warme overdracht tussen pedagogisch medewerker en leerkracht. Door deze overdracht kan de leerkracht van groep 1 direct inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

De voorschool werkt met dezelfde methode als de groepen 1 en 2, Piramide. In deze methode wordt gewerkt met thema’s. Ieder thema duurt 3 tot 4 weken. De kinderen leren ieder thema nieuwe woordjes en begrippen.

De openingstijden van de Voorschool zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van

8.30 uur tot 12.00 uur en 12.45 uur tot 15.15 uur.

Voor verdere informatie over de voorschool of een inschrijving kunt u contact opnemen met Samira el Hamdi, 070-3806717 of per mail samelhamdi@jeugdwerk.nl. U kunt bij haar ook informatie krijgen over het aantal dagdelen dat uw kind kan komen en de kosten van de voorschool.